Bài viết gần đây

Chuẩn bị cho việc cai nghiện thuốc lá thành công

Với những người nghiện thuốc lá, việc cai thuốc là một việc vô cùng khó khăn, cần sự quyết tâm cao. Tuy nhiên để việc cai thuốc đạt hiệu quả, cần có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặt ra một lịch trình cụ thể Viết một danh sách các …

Đọc thêm »

Quyết định bỏ thuốc lá và lên kế hoạch cụ thể

Người hút thuốc thường nói “Đừng bảo tôi tại sao phải bỏ thuốc lá mà hãy bảo tôi làm thế nào”. Không có một phương pháp nào hoàn toàn đúng để bỏ thuốc nhưng có một số yêu cầu để có thể bỏ thuốc thành công. Dưới đây là một …

Đọc thêm »