cac-tinh-chat-cua-dat-anh-huong-den-thi-cong

Các tính chất của đất ảnh hưởng đến thi công

0
Những tính chất này gọi là tính chất kỹ thuật của đất như: Trọng lượng riêng, độ ẩm, độ dốc tự nhiên, độ tơi xốp, lưu tốc cho phép...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM