bang-tra-trong-luong-don-vi-vat-lieu

BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU

0
PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
don gia nhan cong lang son 2020

Đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020

0
Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá nhân công xây dựng để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM